ทดสอบกระจกกันลมตามมาตรฐาน มอก. และ UNECE R43 

Products & Service 

Automotive Laminated Safety Glass. Automotive Toughened Safety Glass  

Building Laminated Safety Glass.  

Building Toughened Safety Glass.  

Special Safety Glass.  

Design and Engineering Consultants 

 

บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด ให้บริการทดสอบกระจกนิรภัยยานยนต์ตามมาตรฐาน มอก 2602-2558 และ ตามมาตรฐานยุโรป UN/ECE R43 

 

บริษัทเทสติ้งเซอร์วิสเอเชีย (ทีเอสเอ) เป็นบริษัทที่ให้บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านยานยนต์ ซึ่งการบริการที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทกระจกนิรภัยทางยานยนต์ ห้องปฏิบัติการได้รับร่วมมือระหว่างบริษัทของประเทศเยอรันนี กับ ประเทศฟินแลนด์โดยที่ออกแบบเพื่อสามารถทกสอบได้ตามมาตรฐานของ UN/ECE R43 

ทีเอสเอได้ทำการนำเสนอกรณีที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีจากเยอรมันนี 

 

Service Item 

 

- มอก . TIS 2602 

- UNECE R43 ver.2 

QUALITY CONTROL 

ECE-DOT approvals and services 

E-approvals of automotive components 

ECE R 43 and DOT approvals 

ECE-DOT quality control equipment 

CE-marking 

CE markings for glass in buildings 

Testing equipment for glass in building 

Commencement of CE marking 

Quality Control Testing Equipment 

Dropping Tower 

Dropping Test Equipment 

Frag Glass Software 

Haze Meter 

Deepfreezer 

Boiling Kettle 

Standard Projector 

Double Image Test Light Source 

Baking Test Oven 

Radius Meter 

Punch 

Impact Test Tools 

Thickness Meter 

Precision Scales 

Temperature and humidity meters 

Low-E glass emissitivity measurement 

Variable angle windshield support 

4-point bending 

4-point bending, proxy test 

Pendulum Impact Tester 

UV Radiation Chamber 

Local Bow and Roller wave gauge RWG-D 

Humidity Chamber 

Punch Tester 

Gas Fill Analyser 

Dew point tester TW-25 

UV - Radiation chamber ZE-11 

Moisture pentration tester EN-500B 

Sealant aging test meter ZN-60 

Electronic tensile strenght test machine 

The resistance furnace 

Electronic Balance 

Light Transmission Meter 

Portable light transmission meter 

Edge Lift Measurement 

45 Kg Shot bag 

Collimator 

Thermal Emissivity 

Print thickness meter 

Dry film coating Thickness Meter 

50 Kg Soft Body Impactor 

Non-contact Low-E measurement 

Low-E Identifier 

Solar Radiation Meter 

PVB Humidity Meter 

Radiation chamber FZ - U 

Laser Gasglass 

Drop Tower test  

ทดสอบการกระแทกโดยศีรษะทดสอบ และ ความแข็งแรงทางกล ลูกเหล็กมวล 2260 g หรือขนาดอื่นๆ